Festivaller / Şenlikler

Korkuteli

Korkuteli

Köprüköy

Köprüköy
Çeşitli gösteriler, oyunlar ve dansların kalabalık bir ortamda sergilendiği, müziğin ve eğlencenin bol olduğu aktivitelerdir. Örnek olarak bahar şenliklerinin gösterilebileceği şenlik etkinlikleri ülkemizde genellikle her sene yapılmaktadır. Her yıl her yöreye göre farklılık gösteren festivaller ve şenliklerde insanlar bir araya gelerek toplu eğlence aktiviteleri düzenlenir. Festivaller ya da şenlikler genel olarak bir topluluk tarafından oluşturulmuş ve belirlenmiş, geleneksel nitelik kazanmış günler ve tarihlerde kutlanmakta olan, düzenlendiği bölgenin imgesi halini almış etkinliklerin tümünü kapsar. Festival cümlesi, Latince “festa” kelinesin den gelmektedir. İlk 1200’lü yılların başında düzenlenmeye başlamış ve gelenek halini almıştır. Festivaller çeşitli yemeklerin yendiği, çevrenin temizlenerek en güzel şekilde süslendiği ve çeşitli eğlencelerle gerçekleştirilen bir olgudur. Düzenlenen festivaller dini yönlerin yanı sıra, dini olgularla alakası olmayan ve insanların sadece eğlenmek için oluşturduğu eğlenceler olarak da ortaya çıkabilmektedir. Dünyada çok yaygın olarak kutlanmakta olan festivallerin en yaygın olarak kutlananı da mevsim festivalleridir. Türkiye’de yörelere özgü ürünlerin adlarının verilerek, sadece ekonomik kazanç ve tanıtım maksadıyla da çeşitli festivaller düzenlenmektedir. Kira festivali ya da karpuz festivali veya yayla festivalleri gibi yöre ürünlerine veya özelliklerine özgü düzenlenen çeşitli festivaller örnek olarak verilebilir. Türkçe de festivaller genellikle şenlik olarak adlandırılmaktadır. Festivaller ya da diğer adıyla şenlikler ülkemiz ve ürünlerimizi tanıtmamızda büyük faydalar sağlamaktadırlar. Düzenlenen şenlikler yerli ve yabancıların da büyük ilgisini çeken aktiviteler arasında bulunurlar.