Çevre – İnsan ilişkisiÇevre – İnsan ilişkisi

 

Çevre; insanların hayat boyu sosyal kültürel ekonomik ve biyolojik olarak yaşamlarını sürdürdüğü doğal ortamdır. Canlıların yaşamları için yaşadıkları çevre çok büyük bir öneme sahiptir. Doğal ortamların sağlıklı ve yaşanabilir olması, o ortamda yaşayan her canlı için ayrı ayrı önemlidir. Yaşamın deva etmesi için hayatımızı srdürdüğümüz çevreyi korumak gerekmektedir. Çevre kirliliğinden korunmak için bir takım önlemlerin alınması gerekmedktedir. Bunlardan bazıları şöyledir:

 

  • Oksijen kaynağı olan ağaçlar sahip çıkılıp korunmalı, kesenler uyarılmalıdır.

  • Çevremizde olan herhangi bir maddeyi tüketirken düşünülmeli ve gereksiz tüketimden uzak durulmalıdır.

  • Deniz, ağaç gibi doğal güzellikler kirletilmemelidir.

  • Hayvanlara zarar verilmemeli, gerektiğinde korunmalıdır.

  • Pil, kağıt, cam tarzında dönüşümü olabilen maddeler çöpe değil geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır.

     

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamlarından büyük öneme sahip olduğu için bir bilim haline gelmiştir. Canlı ve Cansız çevrenin tümüne ekosistem adı verilmiştir. Ekosistemin ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak için çevrecilik gelişmiştir. Çevrecilikte esas alınan konu; çevre faktörlerinin sürekliliğini sağlayarak, kirlilik, türlerin azalmasını önlemektir. Çevrenin korunması ve yaşamın devamlılığının sağlanması için Türkiye Çevre Eğitim vakfı(TÜRÇEV) kurulmuştur.

 

İnsanların kültürlerinin ve geleneklerinin oluşmasında çevresindeki insanlar ve bölgeler de çok önemli bir yere sahiptir. Her insan doğduğu andan itibaren kişiliklerini çevresel etkilerden almaktadır. Canlıların yaşadıkları çevre ne kadar düzenli ve sağlıklı olursa canlılar da o kadar düzgün olur. Bu nedenlere bağlı olarak insanlar kendilerine en uygun yaşam bölgesini seçmeli ve çevresini ona göre düzenleyip, korumalıdır.