Botanik Turizmi

  • Türkiye Botanik TurizmiTürkiye Botanik Turizmi  Türkiye yeri ve konumu bakımından üç kıta arasında köprü vazifesi yaptığından dolayı her kıtadan edindiği iklimi sayesinde çok çeşitli bitki topluluğuna sahiptir. Avrupa ülkelerinin toplam bitki...Devamı
Farklı bitki çeşitlerini ve coğrafi özellikleri incelemek amacıyla oluşmuş olan bir turizm şeklidir. Türkiye'de bitki çeşitlerinin fazla olması botanik turizmi için oldukça elverişli alanlar sağlamaktadır. Avrupa'da bulunan bitki çeşitlerinin büyük çoğunluğu ülkemizde bulunmaktadır. Bu tür zenginliklere ev sahipliği yapan ülkemizde botanik turizmi yabancı ülkelerden gelen botanikçiler tarafından oldukça rağbet görmektedir. Ülkemiz farklı coğrafi özellikleri, coğrafi farlılıkların getirmiş olduğu iklim çeşitliliği, üç kıta arasında bulunan doğal bir köprü niteliği taşıması, Türkiye’yi dünyada benzerine nadir olarak rastlanabilen bir bitki çeşitliliğine sahip kılmaktadır. Avrupa kıtasının bütününde var olan bitki sayısının toplamı 12.000 civarında iken ülkemizde bu bitki türlerinin sayısı 9.000 civarında bulunur. Türkiye bitki çeşitliliği bakımından Avrupa’dan çok üstündür. Bu durum ülkemizde bir botanik turizm potansiyeli sağlamaktadır. Türkiye’nin her yöresinin kendisine özgü bitki çeşitliliği bulunmaktadır. Bitki çeşitliliği bakımından Avrupa kıtasındaki bitki çeşitliliği Türkiye’ye oranla fakir kalmaktadır. Ülkemizin bitki zenginliğine sahip bulunmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi buzul çağlarında Anadolu’nun bitkiler için bir sığınak olmasıdır. Bu gün ülkemizde Avrupa ülkelerinde olmayan niteliklerde 3 farklı bitki alanının kesişme noktası bulunmaktadır. Bu bitki alanları Akdeniz bitki alanı, Akdeniz ve Ege bölgesini kapsar. Sibirya-Avrupa bitki alanı, Marmara ve Karadeniz bölgesini kapsar ve Turan-İran bitki alanı ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesini içine almaktadır. Ülkemiz sahip olduğu bu özellik bakımından bitki turizmi açısından önemli bir turizm potansiyeli sergilemektedir.